2013-2014 Öğretmen Alan Değişikliği Başvurusu Kadro ve Kontenjanları nelerdir? Alan değişikliği kılavuzu yayınlandı!!

MİİLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2013-2014 Öğretmen Alan Değişikliği Başvurusu Kadro ve Kontenjanları? 2013 MEB Alan Değişikliği Tercih Kılavuzu Tercih Rehberi! Meb Alan değişikliği 2013 başvurusu ne zaman başlıyor? 2013 Alan değişikliği ne zaman yapılacak? 2013 meb yer değiştirme kılavuzu. 2013 meb öğretmen alan değişikliği kılavuzu yayınlandı.meb alan değişikliği 2013.2013 alan değişikliği kılavuzu.LİSELERE ALAN DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR, sınıf öğretmenliği alan değişikliği. alan değişikliği nasıl yapılır?

13 Aralık 2013 Cuma 09:52
2013-2014 Öğretmen Alan Değişikliği Başvurusu Kadro ve Kontenjanları nelerdir? Alan değişikliği kılavuzu yayınlandı!!
 2013-2014 Öğretmen Alan Değişikliği Başvurusu Kadro ve Kontenjanları? Alan Değişikliği Tercih Kılavuzu Tercih Rehberi!Meb Alan değişikliği 2013 başvurusu ne zaman başlıyor? 2013 Alan değişikliği ne zaman yapılacak? 2013 meb yer değiştirme kılavuzu. 2013 meb öğretmen alan değişikliği kılavuzu yayınlandı.meb alan değişikliği 2013.2013 alan değişikliği kılavuzu.

2013 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?Alan değişikliği 2013 başvuruları pazartesi günü başlıyor
 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), alan değiştirmek isteyen öğretmenlerin başvurularını 16-20 Aralık'ta alacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2013 yılı alan değişikliği işlemleri Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44. maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.
 

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?


Alan değişikliğine, öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla Talim ve Terbiye Kurulunun 80 sayılı kararına göre; mezun olduğu alan dışında başka bir alana atanmış olan, öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil eden, görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yüksek öğrenimini tamamlayanlar, 2012 yılında il içi ve iller arasında alan değişikliği suretiyle yer değişikliği gerçekleştirilenlerden daha önceki alanlarına geçmek isteyenler başvurabilecek.
 SINIF ÖĞRETMENLERİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİNİ NASIL YAPACAK?
 
Sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayken, Zihin Engelliler Sınıfı öğretmenliğine ve herhangi bir alanda görev yapmaktayken Teknoloji ve Tasarım alanına geçenlerden, düzenlenen hizmet içi eğitim programlarını başarıyla tamamlayanlar da alan değişikliği başvurusu yapabilecek.

ALAN DEĞİŞİKLİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

 
Başvurular 16-20 Aralık'ta yapılcak.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?


Atamaların ise 24-25 Aralık'ta yapılması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler tarafından merakla beklenen alan değişikliği duyurusunu yayımladı. Başvurular 16 ila 20 Aralık tarihleri arasında yapılacak.


KİMLER ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTEYEBİLİR?
HANGİ ÖĞRETMENLER HANGİ ALANLARA GEÇEBİLİR?
ALAN DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIKLARINDAN İL MÜDÜRLÜKLERİNE ALAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA GÖNDERİLEN YAZI ŞÖYLE:

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Sayı : 68898891/903/3769756 - 10/12/2013
Konu: Alan değişikliği
 
.................... VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
 
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2013 yılı alan değişikliği işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararına göre;
 
-Mezun olduğu alan dışında başka bir alana atanmış olan,
-Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil eden,
-Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yüksek öğrenim bitiren,
-2012 yılında il içi ve iller arasında alan değişikliği suretiyle yer değişikliği gerçekleştirilen daha önceki alanlara geçmek isteyen,
-Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 2012 yılında Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmeni olarak alan değişikliği yapılan ancak Danıştay İkinci Dairesinin kararına bağlı olarak sınıf öğretmenliğine döndürülenlerden 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanların Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına,
-Herhangi bir alan öğretmen olarak görev yapmakta iken 2012 yılında Teknoloji ve Tasarım alanına alan değişikliği yapılan ancak Danıştay İkinci Dairesinin kararına bağlı olarak önceki alanına döndürülenlerden 90 saatlik "Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanların ise Teknoloji ve Tasarım alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.
 
Öğretmenlerin diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutacakları derslerin öğretmenliğine alan değişikliği yapılmayacaktır.
 
Eğitim kurumu yöneticileri de görevli oldukları kurumda öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda boş norm kadro bulunması halinde eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir. Bu yöneticilerin görevli oldukları eğitim kurumunda alan değişikliklerinin yapılması halinde yöneticilik görevleri üzerlerinde kalacaktır.
Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında diğer eğitim kurumlarını tercih eden yöneticilerin, alanları değiştirilerek başka kurumlara atanmaları halinde yöneticilik görevleri sona erecektir.
 
Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya izinlerinin 17 Şubat 2014 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler , diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda alan değişikliği gerçekleştirilenlerden en geç 17 Şubat 2014 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
 
Kadroları okul ve kurumlarda olup Bakanlık merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici görevlendirilen öğretmenlerden alan değişikliği gerçekleştirilenlerin geçici görevlendirmeleri sona erdirilerek yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır.
 
Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği başvurularının son günü esas alınacaktır.
Sağlık eğitim enstitüsü mezunu iken sağlık eğitim fakültesi sağlık eğitimi bölümünde 3+1 lisans tamamlama programını bitirenler, sağlık bilgisi ya da sağlık/hemşirelik alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.
İl milli eğitim müdürlükleri, illerinde alanlar itibarıyla açık norm kadro bulunan eğitim kurumlarının tamamını sisteme yansıtacaklardır. Alan değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, Başvuru Formuna yansıtılacak eğitim kurumları arasından, bulundukları il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.
Başvurular, 16-20 Aralık 2013 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu ile yapılacak ve okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince başvuru süresi içinde onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Atamalar ise 24-25 Aralık 2013 tarihleri arasında sonuçlandırılacaktır.
Başvuruda bulunan öğretmenlerden;
 
-Mezuniyetine uygun olmayan alana,
 
-Elektronik Başvuru Formundaki hizmet puanı ile Özlük Modülündeki hizmet puanı farklı olarak,
 
-Gerekli şartları taşımadan,
 
-Başvuru Formu dışında bir belgeyle,
 
-Geçersiz veya yanlış bilgi ve belgeyle,
- Posta yoluyla,
 
- İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,
 
- Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan alan değişiklikleri iptal edilecektir.
 
 
Alan değişikliğinde; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve bilim ve sanat merkezleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlikleri dışında Bakanlıkça boş norm ilan edilen diğer eğitim kurumları tercih edilebilecektir.
 
Alan değiştirme işlemleri öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre alanlarında açık norm kadro ilan edilen eğitim kurumlarına yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir. Sonuçlar http://ikgm.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecektir. Ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecektir. Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri internet aracılığıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek ve görevden ayrılma ve başlama işlemleri, MEBBİS Atama Modülü üzerinden yarı yıl tatilinde yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Nabi AVCI
Bakan

GUNDEMİNABZİ.COM - HABER MERKEZİ

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  sanalbasin.com üyesidir
  Tümü Anket
  Çözüm Süreci Başarılı olur mu ?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

  SPOR TOTO SÜPER LİG

  Tür seçiniz:
  Sayfalar
  Linkler
  2013 KPSS
  Sen de Yaz
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri
  Siz de yazmak istemez misiniz?
  Ziyaretçi Defteri
  Arşiv